» » » สร้างเว็บไซต์ WordPress

สร้างเว็บไซต์ WordPress

posted in: Training Courses | 0

 สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress

การสร้างเว็บwplogoไซต์ด้วย WordPress เป็นคอร์สฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาใช้เอง สำหรับธุรกิจออนไลน์ คอรส์นี้ใช้โปรแกรม WordPress 4.1+ (WordPress.org) ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด WordPress.org คือ WordPress แบบที่ต้องติดตั้งร่วมกับ Server หรือ Host โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม WordPress 4.1+ ไปติดตั้งใช้งานได้ฟรี แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจดชื่อโดเมนและเช่าพื้นที่ hosting เพื่อให้เว็บไซต์สามารถออนไลน์ได้

WordPress.org จะมีอิสระในการตกแต่งมากกว่า WordPress.com ซึ่งเป็น WordPress แบบฟรี hosting (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจดชื่อ domain และเช่าพื้นที่ hosting) โดยสามารถเลือก Plug-in และ Theme ของบล็อกได้หลากหลาย นอกจากนั้นยังสามารถจัดหาพื้นที่ในการจัดเก็บได้มากเท่าที่ต้องการ

เป้าหมายของการฝึกอบรม (Course Objectives) 

คอร์สฝึกอบรม WordPress นี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ผู้เข้าฝึกอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการสร้างเว็บด้วยระบบจัดการเนื้อหา หรือ CMS (Content Management System) เมื่อเรียนจบคอร์สแล้ว จะมีความสามารถดังต่อไปนี้

» สามารถจำลอง Hosting ด้วย Appserv เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานแบบ offline
» สามารถติดตั้งและตั้งค่า (config) ต่างๆของ WordPress 4.1+
» สามารถติดตั้งและตั้งค่าต่างๆของ Plugin
» สามารถเลือกใช้และปรับแต่ง Theme และ Widget
» สามารถสร้างและจัดการเนื้อหาแบบต่างๆ
» สามารถสร้างและปรับแต่งเมนูต่างๆ
» สามารถจดชื่อ Domain และจองพื้นที่ Hosting
» สามารถ upload ข้อมูลต่างๆขึ้นสู่ Hosting เพื่อให้เว็บไซต์สามารถออนไลน์ได้

เนื้อหาของคอร์สฝึกอบรม (Course Contents) 

คอร์สฝึกอบรม WordPress นี้สอนตั้งแต่พื้นฐานการลงโปรแกรมจนถึงสร้างเว็บไซต์และอัพโหลดขึ้น Host โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 1. การติดตั้ง WordPress 4.1+ และการจัดการเบื้องต้น

1.1 ติดตั้งโปรแกรม AppServ และสร้างฐานข้อมูล
1.2 ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม WordPress 4.1+
1.3 องค์ประกอบภายในหน้าควบคุมของ WordPress
1.4 การปรับค่าเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลเว็บ (web admin)

  2. การจัดการเนื้อหาใน WordPress

2.1 การสร้างและปรับแต่งบทความ
2.2 การจัดการ Categories และ Tags
2.3 การใส่ ภาพ เสียง วิดีโอ ลงในบทความ
2.4 การปรับแต่งลิงค์ในบทความ

  3. แม่แบบ (theme) ของ WordPress

3.1 การเลือก Theme
3.2 การปรับแต่ง Theme

  4. การใช้งานโปรแกรมควบคุมในการทำงาน (widgets)

4.1 Widgets แบบต่างๆ
4.2 การปรับแต่งค่าต่างๆของ Widget

  5. โปรแกรมเสริม (plugin)

5.1 Plugin เกี่ยวกับภาพ
5.2 Plugin เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์
5.3 Plugin สำหรับ SEO สอน SEO

  6. การจัดการระบบสมาชิก

6.1 ทำความรู้จักกับหน้า Profile
6.2 การปรับแต่งค่า Profile

  7. การ upload เว็บขึ้น Host (สำหรับผู้ที่มีชื่อโดเมน และเช่าพื้นที่ Hosting)

7.1 Upload เว็บด้วยโปรแกรม FileZilla
7.2 การ Backup ฐานข้อมูล
7.3 การ import/export ฐานข้อมูล MySQL

  8. Workshop สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress เพื่อโปรโมทธุรกิจของตัวเอง

» ระยะเวลาฝึกอบรม  2 วัน เวลา 9.00 – 17.00 น.
              » ค่าลงทะเบียน  2,900 บาท
              » การฝึกอบรม  ผู้เข้าฝึกอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาด้วยตนเอง
              » รับประกัน  สามารถนำกลับไปใช้งานได้ ทันที…  สมัครเรียน
              » คอร์สฝึกอบรม.. Training Courses

Share

Leave a Reply

*

code