» » » SEO Score

SEO Score

posted in: Blog | 0

SEO Score

SEOscore1ขบวนการ SEO ไม่สลับซับซ้อน แต่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน SEO score ไม่ใช่สูตรสำเร็จ มันเป็นเพียงตัวชี้วัดตัวหนึ่งเท่านั้น ยังมีตัวชี้วัดอีกหลายตัวที่จะบ่งบอกว่า search engine ปลื้มเว็บของเรามากน้อยขนาดไหน.?!

ตรวจสอบคะแนน SEO ด้วยตัวเอง

SEO score คือค่าคะแนนมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ประเมินจากองค์ประกอบต่างๆของเว็บ เช่น การออกแบบที่ตรงตามมาตรฐานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บ (W3C : World Wide Web Consortium) การจัดวางเนื้อหา ลำดับของเนื้อหา เป็นต้น

เว็บประเภท Brand Image ดังๆ มักจะให้ความสำคัญไม่มากนักเกี่ยวกับ SEO score เพราะผู้คนจำนวนมากสามารถจดจำได้ เช่น ebay.com (82%), amazon.com (60%), nba.com (77%), adidas.com (85%), nike.com (68%) เป็นต้น

สำหรับเว็บที่เปิดสอน SEO มักจะมีค่า SEO score สูง เมื่อลองใช้ Google ค้นหาด้วยคำหลัก สอน SEO เว็บที่มี SEO score สูงๆ มักจะปรากฏอยู่ที่ลำดับต้นๆในหน้าแรก เช่น seotipinternetmarketing.com (96%), seotutor9.com (90%), highrankingbiz.com (93%), seo.co.th (98%) เป็นต้น

เว็บ KobeThaiShop.com (86%) เมื่อใช้คำหลัก “สอนเปิดร้านค้าออนไลน์” ค้นหาด้วย Google จะปรากฏที่หน้าสองตอนต้นๆ แต่เมื่อใช้คำหลัก “สอนเปิดร้านค้าออนไลน์ ขอนแก่น” หรือ “สอนเปิดร้านค้าออนไลน์ wordpress” หรือ “สอน seo ขอนแก่น” จะปรากฏอยู่ที่หน้าหนึ่ง

เว็บไซต์ที่ไม่ใช่ Brand image หรือเว็บเปิดใหม่ ผู้คนยังจดจำชื่อเว็บไม่ได้ หากต้องการทำ DIY (Do It Yourseft) SEO คือทำด้วยตัวเอง ไม่จ้างใคร ไม่เสียค่าโฆษณา จะต้องใส่ใจในตัวชี้วัดต่างๆของ SEO หามิเช่นนั้น ก็อาจจะสูญเสียโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการ ลองนึกภาพดูว่า หากเราประกอบธุรกิจบริการซ่อมสุขภัณฑ์ ในจังหวัดขอนแก่น เมื่อลูกค้นหาบริการโดยใช้คำหลัก “ซ่อมสุขภัณฑ์ ขอนแก่น” หรือ “บริการซ่อมสุขภัณฑ์ในขอนแก่น” หากเว็บของเราไปปรากฏอยู่ในหน้าที่ 3, 4, 5 ย่อมจะต้องสูญเสียโอกาสเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์..

การผลักดันให้เว็บปรากฏอยู่ในหน้าหนึ่งต้นๆของ search engine หรือทำ SEO จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ ตรวจสอบ SEO score ได้ที่.. http://whois.domaintools.com/

อ่านเพิ่มเติม.. How is your website’s SEO health?

Share

Leave a Reply

*

code