» » » Split Screen Layout

Split Screen Layout

posted in: Blog | 0

Split screen layout

slide4การออกแบบเว็บไซต์ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในตัวเว็บไซต์เองก็ตาม การออกแบบเว็บไซต์โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนหัว (Header) ส่วนท้าย (Footer) แถบด้านข้าง (Sidebar) และพื้นที่สำหรับเนื้อหาหลัก (Main contents) อย่างไรก็ตามนักออกแบบเว็บไซต์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านส่วนติดต่อผู้ใช้ (User interface) ได้เริ่มหาแนวทางสร้างเว็บไซต์ในรูปแบบใหม่ๆที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น รูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจและกำลังได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในกลุ่มร้านค้าที่มีสินค้าและบริการหลากหลาย คือแบบหน้าจอแยก (Split screen layout)

Split screen design

Split screens design คือการออกแบบหน้าจอโดยแบ่งเป็นสองส่วนหรือหลายส่วน เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีสินค้าและบริการหลากหลาย การแบ่งหน้าจอเป็นส่วนๆจะทำให้ผู้ชมสามารถเลือกเข้าชมสินค้าหรือบริการที่สนใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงเป็นหนึ่งในแนวโน้มของรูปแบบเว็บไซต์ ไม่เพียงแต่ในปีที่ผ่านมาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงปี 2016 และปีต่อๆไป เหตุผลสำคัญ คือ Split screens layout ให้ความสำคัญของสองหรือหลายองค์ประกอบหลักเท่าเทียมกัน

User friendly

โดยทั่วไปการออกแบบเว็บไซต์จะมีการจัดลำดับความสำคัญองค์ประกอบต่างๆของเว็บไซต์ ซึ่งจะมีผลต่อการกำหนดคำสั่งและโครงสร้างของการออกแบบ แต่ถ้าสององค์ประกอบหรือหลายองค์ประกอบต่างมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จะออกแบบเว็บไซต์อย่างไร? ด้วยการแยกหน้าจอ สามารถให้ความสำคัญกับองค์ประกอบหลายองค์ประกอบเท่าเทียมกัน และช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงแต่องค์ประกอบได้ง่ายและอย่างรวดเร็ว เว็บไซต์สามารถถ่ายทอดความสำคัญคู่ได้โดยวางตำแหน่งที่ผู้ชมสามารถเลือกชมได้อย่างสะดวก ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการถ่ายทอดให้กับผู้เข้าชมสินค้าหรือบริการที่เป็นจุดแข็งหลัก ก็สามารถวางภาพส่วนติดต่อผู้ใช้ไว้บนด้านซ้าย และสินค้าบริการอื่น ๆ สามารถวางถัดไปทางด้านขวา ถ้าเป็นเว็บไซต์ธุรกิจร้านอาหาร ก็สามารถวางข้อมูลของร้านค้าไว้ทางด้านซ้ายและรายการอาหารที่นำเสนอไว้ทางด้านขวา หากดำเนินงานเว็บไซต์จำหน่ายเสื้อผ้า สามารถใช้ด้านใดด้านหนึ่งที่จะมีข้อมูลสำคัญบางอย่างเกี่ยวกับบริษัท ในขณะที่การจัดแสดงภาพถ่ายของเสื้อผ้าล่าสุดและเครื่องแต่งกายที่ขายในด้านอื่น ๆ

Responsive design

Split screen layout อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการค้นหาสินค้าหรือบริการที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้เวลามาก ปัจจุบันเว็บไซต์จำนวนมากได้นำเอารูปแบบหน้าจอแยกมาใช้ ซึ่งสามารถแสดงผลได้ดีบนอุปกรณ์พกพา นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะผู้คนจำนวนมากขึ้นเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ด split screens layout สามารถรักษาสัดส่วนของเว็บไซต์โดยไม่คำนึงถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึง จึงกล่าวได้ว่า split screens layout ไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ชมในการเข้าถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการเท่านั้น แต่ยังเป็นออกแบบที่ตอบสนองต่ออุปกรณ์พกพาต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม
kosmobile-friendly2kosmobile-friendly1

Share

Leave a Reply

*

code